Mindfulness Grup Àgata

Mindfullness

• Descripció / objectiu: Promoure el benestar de les persones participants i fomentar la seva auto-cura emocional. Els objectius específics del grup es descriuen a continuació:

  • Experimentar o iniciar-se en l’atenció plena.
  • Augmentar la concentració i la capacitat d’atenció.
  • Conèixer millor les nostres emocions i com relacionar-nos-hi.
  • Relaxar la ment i el cos

• Inici  24 de gener

• Horari: de 18:00 – 19:30 hores

• Ubicació: 3a planta del CAP

• Inscripció tancada; es preveu iniciar properes edicions