Transparència i compromís

Codi ètic

Qualsevol persona empadronada a Catalunya pot fer un canvi de centre d’Atenció Primària (CAP) a Catalunya.

L’objectiu de la gestió de l’Atenció Primària Vallcarca -Sant Gervasi és millorar la qualitat de vida, la dignitat i el benestar de les persones a les quals atenem, cercant els principis d’equitat, accessibilitat, efectivitat i eficiència del sistema sanitari.

La gestió al nostre centre té el clar compromís de ser respectuosa amb les persones (persones usuàries i professionals) i garantir la confidencialitat de la informació sanitària. Creiem que ens pertoca ser models envers la societat i els nostres treballadors de la defensa de valors ètics.