equip humà

Infermeria

Som els vostres referents tant en el seguiment de les malalties cròniques, com en les activitats preventives, l’educació i el consell sanitari. 

Infermeria

Infermeria

Planta 3 | Consulta 6
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts i dijous (matí)
Divendres (alterns)
Infermeria

Infermeria

Planta 2 | Consulta 5
Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Infermeria

Infermeria

Planta 0 | Consulta 3
Infermeria

Infermeria

Planta 5 | Consulta 1
Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Infermeria

Infermeria

Planta Baixa
Infermeria

Infermeria

Planta baixa
De 10 a 17 h
Infermeria

Infermeria

Planta 5 | Consulta 1
Dimarts i dijous (matí)
Divendres alterns
Infermeria

Infermeria

Planta 1 | Consulta 2
Dilluns, dimecres i divendres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Infermeria

Infermeria

Planta 5 | Consulta 6
Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Infermeria

Infermeria

Planta 1 | Consulta 2
Dilluns i dimecres (tarda)
Dijous i divendres (mati)
Divendres alterns
Infermeria

Infermeria

Planta 3 | Consulta 6
Dilluns, dimecres i divendres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Infermeria

Infermeria

Planta 2 | Consulta 2
Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Infermeria

Infermera especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

Planta 2 | Consulta 5
Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Infermeria

Infermeria

Planta 2 / Consulta 8
Dilluns, dimecres i divendres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Infermeria

Infermera especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

Planta 5 | Consulta 6
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts i dijous (matí)
Divendres alterns
Infermeria

Infermeria

Planta 3 | Consulta 2
Dilluns i dimecres matí
Dimarts i dijous tarda
Divendres alterns
Infermeria

Infermeria

Planta 1 Consulta 8
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts i dijous (matí)
Divendres alterns
Infermeria

Infermeria

Consulta no fixe
Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Infermeria

Infermera especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

Planta 1 | Consulta 5
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts i dijous (matí)
Divendres alterns