Transparència

Economia i finances

Pressupost

Desglossament del pressupost de l’EBA Vallcarca per l’exercici actual i detall dels ingressos, així com dels resultats econòmics d’anys anteriors.

Retribucions

L’EBA Vallcarca retribueix al seu equip millorant els sous estipulats per conveni. El conveni al que s’adscriu la nostra entitat el trobareu a la secció Condicions laborals.

Convocatòries

L’EBA Vallcarca retribueix al seu equip millorant els sous estipulats per conveni. El conveni al que s’adscriu la nostra entitat el trobareu a la secció Condicions laborals.