Tràmits administratius

Política de privacitat

Per consultar informació sobre les novetats que implica per a les nostres comunicacions el Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679) en ple vigor des del 25 de maig de 2018, podeu consultar aquesta notícia.

Degut aquesta nova normativa, per tal de continuar rebent les nostres comunicacions, d’acord amb el principi de transparència i informació als interessats per a tractaments vinculats amb la relació establerta, demanem als nostres pacients que ens reiterin el seu consentiment exprés i positiu, pel tractament de les seves dades.
Es pot fer mitjançant el següent document ja sigui online (a través del formulari de contacte o del correu autoritzacionspd@ebavallcarca.cat ), o de manera presencial entregant una copia al taulell del centre.