Transparència

Organigrama

Àrees de responsabilitat

En aquesta secció podeu consultar la descripció de les tasques associades a cada àrea de responsabilitat de l’estructura organitzativa de l’EBA Vallcarca.

Organigrama

Descripció gràfica de l’estructura de treball de l’EBA Vallcarca, tant assistencial com empresarial, i de les persones que la composen.