Comunitària

Participació comunitària

En el nostre projecte, la salut comunitària és una part essencial de l’atenció primària. Des de l’inici hem volgut treballar-la amb tallers de salut grupal.

Des de fa un parell d’anys hem decidit anar un pas més enllà i enfortir la relació amb el territori, per avançar plegats en la millora del benestar físic i mental del barri.

Aquest és un recull de les iniciatives en les que participem.

Projecte COMSalut

El 80% dels factors que determinen la salut es troben fora de les consultes mediques. L’alimentació, l’exercici físic, on vivim i fins i tot les nostres relacions socials tenen un gran pes a l’hora de mantenir-nos sans.

El projecte COMSalut és una iniciativa del CatSalut per promoure el vessant més social de la medicina familiar: la salut comunitària.

D’aquesta manera es vol reforçar el teixit comunitari i implicar a tothom (ciutadania i entitats) en la difusió d’hàbits saludables.

L’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi forma part dels 16 centres de salut pioners escollits per posar en marxa el projecte COMSalut, que a la llarga s’aplicarà a tot Catalunya.

Grup taula comunitària del Coll – Comissió de Salut Comunitària de El Coll i Vallcarca i Els Penitents

La taula vehicula les iniciatives de promoció de la salut comunitària al territori. Es va formar el 2015.

Diagnòstic

El 2016 es van publicar les conclusions del diagnòstic de salut de Vallcarca, Els Penitents i El Coll (Àrea Bàsica de Salut 6D) elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquest document detecta dues línies d’acció principals:

  • Crear i potenciar nous espais saludables de trobada per a la gent gran.
  • Promoure la pràctica esportiva.
Recursos

Una de les eines que ha posat en marxa la taula comunitària és la Guia d’activitats saludables al Coll-Vallcarca i els Penitents A-SAC! publicada en novembre de 2017.

Grup motor de Salut Comunitària de Sant Gervasi – La Bonanova i El Putxet

És l’encarregat d’aglutinar els projectes de salut comunitària al territori. Es va formar el 2016.

Diagnòstic

El document de diagnòstic elaborat per la Comissió de salut comunitària de El Putxet i Sant Gervasi-La Bonanova (Àrea Bàsica de Salut 5E), de la qual en formem part, es va presentar a la ciutadania l’abril de 2018. L’informe final es va publicar el juliol del mateix any.