Diagnòstic de salut comunitària a Sant Gervasi

Diagnòstic de salut comunitària a Sant Gervasi

La comissió de salut comunitària de El Putxet i Sant Gervasi – La Bonanova presenta públicament les conclusions del diagnòstic de salut d’aquests barris durant el mes d’abril.

L’objectiu és que el veïnat pugui expressar la seva opinió per tal de definir i prioritzar conjuntament les accions per respondre a les necessitats de salut de la comunitat.

La presentació tindrà lloc dilluns 9 d’abril a l’Espai Putxet pel barri del Putxet i dilluns 16 d’abril al centre cívic Vil·la Florida per a Sant Gervasi i La Bonanova.

Presentació del diagnòstic de salut

 

El Putxet a l’Espai Putxet

Dilluns 9 d’abril de 2018 a les 19h

Sant Gervasi i La Bonanova al Centre Cívic Vil·la Florida

Dilluns 16 d’abril de 2018 a les 19h

Author Info

AprimariaVSG