Transparència

Condicions laborals

La qualitat del servei i el compromís de l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi amb la població que atenem són dos dels pilars que donen forma, no només a la nostra tasca assistencial, sinó també a la manera en què ens organitzem.

Som una entitat dinàmica, que té la voluntat d’innovar contínuament per detectar i donar resposta a les necessitats del territori.

Amb aquesta idea en ment, publiquem en aquest apartat informació relativa a la nostra estructura com a entitat.

Clàusules

El nostre centre s’adscriu al “II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut” del 2019.

Composició de la plantilla

Desglossem les característiques del nostre equip i les dades d’absentisme laboral del 2020. La nostra plantilla està en la seva majoria formada per dones i pràcticament tots els contractes són de tipus indefinit. El grau d’absentisme laboral és molt baix.

Gènere
Tipus de contracte
Composició per estaments
Càrrecs
Mesures de conciliació laboral
Absentisme laboral

ILT Incapacitat laboral temporal   Acct Accidents del treball   Risc d’emb Risc derivats de l’embaràs

Informació actualitzada l’abril del 2021. Propera actualització, març 2022