equip humà

Treball social

El treball social al nostre centre té la finalitat principal d’abordar problemàtiques socials que condicionen directa o indirectament la salut de l’individu i la família, així com oferir recursos orientats a millorar la salut de la comunitat.

Totes les intervencions per part de treball social consten d’una avaluació prèvia de la situació de la persona, un seguiment durant els tràmits, derivacions o prescripcions socials, i una revisió final de la situació un cop la intervenció es considera resolta.

Treball social

Treball Social

Planta 3 | Consulta 4
Dilluns, dimarts i divendres (matí)
Dimecres i dijous (tarda)
Treball social

Treball Social

Planta 3 | Consulta 4
Dilluns i dimarts (tarda)
Dimecres, dijous i divendres (matí)