equip humà

Medicina familiar

El metge/ssa de capçalera és el teu professional de referència i el de la teva família. Vetlla per tenir cura de la vostra salut amb dedicació, proximitat i rigor científic. Per poder oferir el millor servei, cada professional té les agendes personalitzades amb visites prèvies i espontànies, i visites no presencials (atencions telefòniques i La Meva Salut).

Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 1 | Consulta 6
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts, dijous i divendres (matí)
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 1 | Consulta 1
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts i dijous (matí)
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 3 | Consulta 1
Dilluns, dimecres i divendres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 1 / Consulta 3
Dilluns, i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 5 / Consulta 3
Dilluns i dimecres tarda
Dimarts i dijous matí
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 1 | Consulta 1
Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 1 | Consulta 10
Dilluns i dimecres tarda
Dimarts i dijous matí
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 3 | Consulta 7
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts i dijous (matí)
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 2 | Consulta 9
Dilluns i dimecres matí
Dimarts i dijous tarda
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar (Coordinadora Docent)

Planta 2 | Consulta 6
Dilluns, dimecres i divendres matí
Dimarts i dijous tarda
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 2 | Consulta 3
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts i dijous (matí)
Divendres alterns
Dr. Bernal

Medicina familiar

Planta 5 | Consulta 7
Dilluns i dimecres tarda
Dimarts i dijous matí
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 3 | Consulta 3
Dilluns i dimecres tarda
Dimarts i dijous matí
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 5 | Consulta 4
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts i dijous (matí)
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 2 / Consulta 1
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts, dijous i divendres (matí)
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 3 | Consulta 3
Dilluns i dimecres matí
Dimarts i dijous tarda
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 5 | Consulta 2
Dilluns i dimecres tarda
Dimarts, dijous i divendres matí
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 2 | Consulta 4
Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar (Suport a la recerca)

Planta 2 | Consulta 7
Dilluns, dimarts i dimecres (matí)
Diijous (tarda)
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 1 | Consulta 9
Dilluns i dijous matí
Dimarts i dimecres tarda
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 5 | Consulta 7
Dilluns i dimarts tarda
Dimecres i dijous matí
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta baixa
De 10 del matí a 5 de la tarda
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 3 | Consulta 5
Dilluns i dimecres matí
Dimarts i dijous tarda
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 5 | Consulta 4
Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 2 | Consulta 10
Dilluns, dimecres i divendres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Medicina familiar

Medicina familiar

Planta 5 | Consulta 2
Dilluns, dimecres i divendres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Medicina familiar

Medicina famíliar

Planta 1 Consulta 7
Dilluns i dimecres (tarda)
Dimarts i dijous (matí)
Divendres alterns