TranspaRència i compromís

Missió, visió i valors

Missió

Atenció a les necessitats de salut de la nostra població, a nivell individualfamiliar i comunitari.

Visió

Avançar cap un model d’excel·lència plenament integrat en el territori al que donem servei.

Valors

Els valors d’Atenció Primària Vallcarca – Sant Gervasi són els principals impulsors que inspiren les conductes dels professionals de l’organització:

  • Respecte: a la persona en la seva complexitat.
  • Professionalitat: basem la nostra feina en el rigor científic, l’experiència, el tracte humà i l’actualització constant per oferir una atenció de qualitat.
  • Innovació: la recerca de la millora continuada és intrínseca a la nostra manera de fer.
  • Treball en equip: facilitem la participació i la corresponsabilitat dins l’equip.