Adoptem el model de Programació per Motius 

El CAP adopta el model de Programació per Motius, un model de gestió de la demanda que es va començar a instal·lar a centres d’atenció primària de Catalunya al març de 2022, amb l’objectiu d’adaptar la demanda a les necessitats d’atenció de les persones usuàries i compaginar-la amb els processos organitzatius dels centres d’atenció primària del Sistema de Salut de Catalunya.

Com afecta això a les persones usuàries del CAP Vallcarca-Sant Gervasi?

El CAP treballa amb equips de treball formats pels diferents perfils professionals (medicina, infermeria, tècnic en cures auxiliars, treball social, unitat d’atenció al usuari) que anomenem Unitat Bàsica Assistencial.
Aquests equips multidisciplinars estan creats per tal de que cada professional pugui centrar-se en aquells àmbits en els que els seus coneixements i intervenció poden aportat més valor, sense perdre el contacte amb la resta ni deixar de beneficiar-se de la seva col·laboració.

La combinació d’aquesta filosofia de treball juntament amb aquest model de gestió de la demanda, ens permet

  • Proporcionar solucions i processos per contribuir a la millora de l’accessibilitat de les persones usuàries.
  • Incorporar eines per optimitzar l’organització de les agendes dels professionals.
  • Contribuir a la recuperació de la capacitat diagnòstica i el seguiment dels pacients.
  • Col·laborar en la desburocratizació de l’Atenció Primària.
  • Homogeneïtzar la resposta a les necessitats de les persones usuàries independentment del canal d’entrada (web, telèfon o taulell).
  • Ajudar a assignar el recurs més adequat a cada necessitat per a que cada professional pugui aportar valor des del seu àmbit de coneixement i expertesa.

Com afecta això a les persones usuàries a l’hora de demanar cita?

Aquest sistema de treball condiciona que la seva demanda assistencial serà resolta en el temps i pel professional més adequats segons aquest model.

Amb tot, esperem que aquests canvis, que entenem poden suposar desconfort durant el període d’adaptació, suposin grans avantatges pel que fa a l’accessibilitat al centre i a la resolució de necessitats, tant en la persona usuària com en el professional.