Els usuaris puntuen amb molt bona nota el nostre CAP

Les persones usuàries del nostre CAP posen molt bona nota a l’atenció que reben per part del nostre equip. Aquests són resultats que s’extreuen de la sessió de diàleg que el passat 27 de juny vam realitzar amb 22 usuaris de diferents edats, per tal de conèixer la valoració que fan dels nostres serveis i detectar possibilitats de millora.

 

La innovació és un dels valors que guien la nostra tasca com a equip d’atenció primària. Fins ara, les iniciatives preses en aquest sentit han estat basades en la percepció que des del nostre centre tenim sobre les necessitats dels usuaris. L’objectiu d’organitzar una jornada participativa era obrir una porta per conèixer les seves pròpies percepcions.

 

El diàleg

Els pacients es van agrupar en funció del seu perfil: gent gran, adults, pares i mares de menors que es visiten a Pediatria i la sessió va ser liderada pel director del nostre CAP, el Dr. Lluís Gràcia, i un assessor extern en responsabilitat social.

 

En primer lloc, s’han explorat les prioritats i expectatives de les persones participants i s’ha valorat l’acompliment que el centre presenta de les mateixes. Els elements votats com a més prioritaris han estat la competència professional i el tracte. La valoració de l’acompliment en les àrees prioritàries ha estat molt alta, amb una puntuació de 2,76 sobre 3.

 

A continuació, s’ha obert un espai més creatiu on els participants han aportat propostes de millora dels nostres serveis, pel que fa a temes com l’accessibilitat, la informació, etc.

 

Finalment, s’ha dut a terme una valoració global de la confiança en els nostres serveis, que els usuaris han puntuat amb un 8 sobre 10.

 

Els resultats d’aquesta sessió es treballaran internament per tal d’introduir millores en els nostres serveis. En el futur, volem repetir sessions com aquesta per seguir avançant en aquest sentit i tenir un contacte més proper amb les necessitats i expectatives de les persones usuàries.