Nou disseny de la TSI - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Nou disseny per a la TSI

La targeta sanitària individual (TSI) ha canviat la seva imatge per tal d\’integrar la nova marca S/Sistema de Salut de Catalunya (/Salut).  Aquest nou disseny s\’aplica des del 16 de setembre de 2020 a totes les edicions noves i les reedicions per pèrdua, deteriorament o robatori.

El model anterior segueix vigent, pel que les persones usuàries no han de fer cap gestió per canviar de TSI. La modificació només afecta a la imatge de la targeta, les dades que inclou no han patit cap canvi.