Docència

Per què triar Vallcarca?

Promoció 2023 - 2027, disponibles:

2 places de MIR R1 per a Medicina Familiar i Comunitària associades a l’Hospital de
Sant Pau de Barcelona.

1 plaça d’EIR R1 per a Infermeria Familiar i Comunitària associada a l’Hospital Sagrat
Cor de Barcelona.

Característiques de la plaça
  • Horari del CAP: de 8 a 20 h de dilluns a divendres, en torn lliscant, i divendres tarda per
    roda.
  • Guàrdies dissabte: de 9 a 14 / 17 h, aproximadament 8 guàrdies de dissabte a l’any.
    Aquestes guàrdies inclouen dinar.
  • Cada resident disposarà de consulta pròpia.
Com és el centre?

L’Atenció Primària Vallcarca -Sant Gervasi és una Entitat de Base Associativa (EBA). 

Les EBA són empreses auto-gestionades per professionals sanitaris, integrades dins del
Sistema Públic de Salut de Catalunya per a prestar serveis d’atenció primària. És a dir,
som una entitat pública de gestió privada.

Des del 2003, l’EBA Vallcarca dona assistència als barris de Vallcarca (Àrea Bàsica de Salut Barcelona 6D) i Sant Gervasi (ABS Barcelona 5E).

La població assignada està al voltant dels 55.000 usuaris.

El model EBA permet un important marge d’auto-organització i autonomia de gestió,
donat que els propis professionals assistencials prenen les decisions que donen
resposta a les necessitats de la població. La implicació i motivació dels professionals,
l’ús eficient dels recursos, la innovació i la millora continuada del servei són els trets
característics d’aquest model.

Com és l'equip?

Donat que integrem dues àrees bàsiques, som un equip d’atenció primària d’aproximadament
100 persones. Amb un total de 28 professionals de medicina, 5 professionals de pediatria, 21
professionals d’infermeria i 4 professionals d’infermeria pediàtrica.

Recentment, s’han incorporat nous rols professionals: nutricionista, fisioterapeutes
comunitaris, higienista dental, referents de benestar emocional comunitari, psicologia,
psiquiatra presencial 1 dia a la setmana, i farmacèutica d’atenció primària.

Treballem en unitats bàsiques assistencials 5 (UBA 5) formades per un professional de
medicina de família, d’infermeria, TCAI, treball social sanitari i atenció a l’usuari.

La nostra cartera de serveis al centre és àmplia: ecografia, crioteràpia, cirurgia menor,
marcadors cardíacs, determinació HbA1c, determinació Hemoglobina, espirometria, MAPA,
audiometria, Índex turmell, braç i fons d’ull.

Sempre disposats a innovar amb tota l’ajuda al diagnòstic possible i amb la formació per a saber-la fer anar.

La formació continuada i el treball en equip són una part essencial de la nostra forma de treballar. Un exemple és l’espai reservat diàriament per a sessions formatives de 14 a 15 h, reunions de comissions de treball i per estaments.

El modelo d’autogestió de les EBA fa que apostem per la participació dels professionals en la presa de decisions, i per això cada professional de cada estament està vinculat a una o més comissions de treball.

Actualment tenim les següents comissions: Comunitària, comunicació, formació, docència, qualitat, igualtat, responsabilitat social corporativa, grup peu diabètic i reestructuració domicilis.

El nostre equip presenta un interès actiu en la investigació i participació en projectes i assajos clínics. Des de l’EBA es facilita la participació i subvenció a congressos i jornades a tots els professionals de l’equip. Es pot consultar més informació a les memòries anuals d’activitat.

Un tret diferenciador del nostre equip és l’existència de la Unitat d’Atenció a la Complexitat, formada per un professional de medicina i dos professionals d’infermeria, que treballen a temps complet per gestionar casos complexos, que impliquen atenció domiciliaria, o que requereixen d’un enllaç amb l’hospital.

Pots consultar més informació sobre l’activitat i el funcionament del centre al nostre canal de YouTube.

Altre informació important

Nous tutors per a 2023:

MIR:

Rita Ayala Mitjavila

Alexis Tena Domingo

EIR:

Vanessa Vizcarra

Estefania Farret 

Coordinadora Docent:

Dra. Barragán

Com és el territori al qual donem servei?

Les dues àrees bàsiques (6D i 5E) a les que donem servei es troben a la zona nord de muntanya de Barcelona ciutat. La distribució s’ha realitzat mitjançant contingents que equilibren les càrregues de treball de les UBAs i tracten d’agrupar als pacients per carrers propers a fi de facilitar l’atenció domiciliària.

Els professionals disposen d’espais reservats a l’agenda per donar atenció domiciliària als seus pacients crònics. Infermeria dos dies a la setmana i medicina un dia a la setmana.

Fora d’aquest dia es coordinen amb la Unitat d’Atenció a la Complexitat.

Es tracta de dues zones amb característiques socioeconòmiques diferents. El nostre CAP és un referent de salut per a ambdues i participem en les taules de salut comunitària i grups motors de totes dues. L’alt grau de participació en la salut comunitària del territori és un dels trets característics del nostre CAP.