Docència

Per què triar Vallcarca?

Promoció 2022 - 2026

2 places de Medicina de família i comunitària.

1 plaça de Infermeria de familia i comunitària.

Característiques de la plaça
  • Places de nova creació, en un equip amb llarga experiència en formació de pregrau.
  • L’horari del CAP és de 8 a 20h de dilluns a divendres i de 9 a 14h, els dissabtes. S’ofereix torn lliscant (dos dies d’horari de matí de 8 a 15h, dos de tarda de 13 a 20h i divendres alterns).
  • El contracte inclou aproximadament 8 guàrdies de dissabte a l’any. Aquestes guàrdies inclouen el dinar.
  • Cada resident comptarà amb una consulta pròpia.
Com és el centre?

L’Atenció Primària Vallcarca -Sant Gervasi és una Entitat de Base Associativa (EBA). Les EBA són empreses autogestionades per professionals sanitaris, integrades en el Sistema Públic de Salut de Catalunya per prestar serveis d’Atenció Primària. Des del 2003, l’EBA Vallcarca dona assistència als barris de Vallcarca (Àrea Bàsica de Salut Barcelona 6D) i Sant Gervasi (ABS Barcelona 5E). La població assignada és de 54.868 persones assegurades.

El model EBA permet un important marge d’autoorganització i autonomia de gestió, ja que els mateixos professionals assistencials prenen les decisions que donen resposta a les necessitats de la població. La implicació i motivació dels professionals, l’ús eficient dels recursos, la innovació i la millora continuada del servei són els trets característics d’aquest model.

Com és l'equip

Donat que integrem dues àrees bàsiques, som un equip d’atenció primària gran, amb aproximadament 100 persones, de les quals 28 són professionals de medicina.

La nostra cartera de serveis inclou la cirurgia menor, la crioteràpia i l’ecografia pulmonar.

Treballem en unitats bàsiques assistencials (UBA) formades per un professional de medicina de família, un d’infermeria, un d’auxiliars d’infermeria, un de treball social sanitari i un d’atenció a l’usuari.

La formació continuada i el treball en equip són una part essencial de la nostra forma de fer. Un exemple és l’espai reservat diàriament per a sessions formatives i reunions de 14 a 15h. El model d’autogestió de les EBA fa que apostem per la participació dels professionals en la presa de decisions, pel que aquest espai també es dedica a reunions de les comissions de treball i d’estaments. 

El CAP compta amb una comissió de formació amb representants de tots els estaments per adreçar les necessitats de formació continuada de l’EAP i la participació en congressos i jornades, ja que som un equip molt actiu en aquest camp. L’EBA facilita la participació en congressos i jornades dels professionals de l’equip i es fa càrrec de les despeses quan es presenta algun treball relacionat amb el CAP. Així mateix, a l’equip també hi ha un interès actiu en la recerca i cada any participem en projectes i assajos clínics. Podeu consultar més informació a les memòries anuals d’activitat.

Un tret diferenciador del nostre equip és l’existència de la Unitat d’Atenció a la Complexitat, formada per un professional de medicina i dos professionals d’infermeria, que treballen a temps complet per gestionar casos complexos, que impliquen atenció domiciliaria, o que requereixen d’un enllaç amb l’hospital.

Pots consultar més informació sobre l’activitat i el funcionament del centre al nostre canal de YouTube.

Com és el territori al qual donem servei?

Les dues àrees bàsiques (6D i 5E) a les que donem servei es troben a la zona nord de muntanya de Barcelona ciutat. La distribució s’ha fet mitjançant contingents que equilibren les càrregues de treball de les UBAs i miren d’agrupar els pacients per carrers propers per tal de facilitar l’atenció domiciliària. Els professionals de medicina tenen un espai reservat a l’agenda un dia a la setmana per fer l’atenció domiciliària als seus pacients crònics. Fora d’aquest dia es coordinen amb la Unitat d’Atenció a la Complexitat.

Es tracta de dues zones amb característiques socioeconòmiques diferents. El nostre CAP és un referent de salut per a totes dues i participem a les taules de salut comunitària i grups motors de totes dues. L’alt grau de participació en la salut comunitària del territori és un dels trets característics del nostre CAP.