Grup de dol

  • Descripció/ objectiu: Facilitar un espai de seguretat i confiança on els participants s’hi puguin expressar lliurement i sentir-se acompanyats. Així com compartir informacions, experiències, intercanviar recursos i adquirir coneixements sobre els processos que els permeti posicionar-se com a agents actius en l’afrontament de les tasques del dol.  
  • A qui va adreçat: Dirigit a persones que es troben en procés de dol per pèrdua d’una persona estimada on es detecti o es verbalitzi activament, que la persona necessita acompanyament durant el seu procés. 

  • Inici: Grup obert, amb la intenció que les persones que ho desitgin s’hi puguin anar incorporant i el puguin deixar quan se sentin preparades per seguir el seu procés fora del grup.

  • Horari: Dilluns de 10 a 11:15

  • Ubicació: 3a planta del CAP Vallcarca 

  • Inscripció: Cal rebre derivació a través del professional de medicina, infermeria o treball social.