TAR a les farmàcies - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

TAR a la farmàcia

Ja es pot accedir a proves diagnòstiques TAR (test d\’autodiagnòstic ràpid) d’automostra a través de la farmàcia.

El circuit contempla les següents modalitats de prova diagnòstica:

  • TAR d\’autodiagnòstic de venda lliure: per fer a casa i sense validesa clínica. El cost és a càrrec de la persona usuària.
  • TAR d\’autodiagnòstic supervisat: amb validesa clínica i es registra a la històrica clínica. És d’automostra, i la o el farmacèutic observa el resultat i l’enregistra. El cost és a càrrec de la persona usuària.
  • TAR finançat per col·lectius prioritaris a criteri de Salut Pública: té validesa clínica i permet accedir al certificat COVID digital de la UE. És gratuït. Només es pot accedir a través de convocatòria.

Quina modalitat he de seguir si tinc símptomes?

Les persones simptomàtiques quedaran excloses de qualsevol de les 3 modalitats, i se’ls indicarà fer aïllament i contactar amb el seu centre sanitari.

Quina modalitat he de seguir si he tingut contacte estret amb un cas positiu?

 Les persones que són contacte estret d’un cas positiu només podran accedir a la modalitat de venda lliure. Caldrà que facin quarantena, i contactin amb el seu centre sanitari en cas de desenvolupar símptomes.

 Un resultat negatiu no és necessàriament sinònim de no haver contret la malaltia. Pot significar que la persona està incubant la malaltia i que, per tant, la càrrega viral és massa baixa com per detecta-la. Per això és important seguir en tot moment les indicacions dels professionals.

Més informació: Canal Salut