Possibles interrupcions del servei d’atenció del CAP

Informem que entre els dies 24 i 26 de gener, degut a les vagues convocades per l’Intersindical-CSC i el Sindicat de metges de Catalunya, és possible que el servei d’atenció del CAP es vegi interromput.

L’Intersindical-CSC ha convocat, els dies 24 i 25 de gener, una vaga que afecta a tot el personal sanitari.

Per altre banda, el Sindicat de metges de Catalunya ha convocat, des del 25 fins al 27 de gener a les 08:00 h, una vaga que afecta únicament al personal facultatiu. Donat que el CAP obre les seves portes a les 08:00 h, aquest dia el servei ja tornarà a funcionar amb normalitat.

Durant aquestes dates el centre disposarà d’un servei que garanteixi les atencions per a casos urgents o que no admeten demora, i totes aquelles que hagin de ser Pel que fa a la resta de consultes, totes aquelles que no es puguin realitzar durant aquest dies seran modificades per les properes dates disponibles.