Nova instrucció pel Peu diabètic

A partir de gener de 2023 i seguint la instrucció 11/2022 d’Atenció podològica a les persones amb diabetis i amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes, les persones usuàries hauran de realitzar una visita anual de cribratge amb infermeria. En aquesta revisió es determinarà el nivell de risc de la persona i, en funció d’aquest, s’establirà un número de visites a l’any.

Què és la revisió del peu diabètic?

La revisió del peu diabètic és una de les exploracions anuals que es realitzen a les persones amb diabetis amb l’objectiu de prevenir riscos i d’educar a la persona usuària perquè tingui cura dels seus peus i evitar així les conseqüències que poden derivar de la seva patologia crònica. Fins ara, es derivaven els pacients amb diagnòstic de diabetis al servei de Podologia tres cops a l’any, arrel de la nova instrucció, a partir d’ara es derivarà a la persona usuària al servei de Podologia en funció de les seves necessitats i la seva situació individual.