Cartera de serveis

Vigilància epidemiològica

  • Control i declaració de malalties de declaració obligatòria.
  • Seguiment de casos i contactes de malalties infectocontagioses.
  • Declaració de reaccions adverses a medicaments.