Cartera de serveis

Treball social

Al igual que la resta de professionals del centre, realitza visites programades i domiciliàries i treballa en coordinació amb tot l’equip sanitari de cara a les tasques pròpies del seu àmbit:
 • Valoració del risc social.
 • Assessorament sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics.
 • Abordatge dels problemes socials tant al centre com a domicili i suport a pacient i a la persona cuidadora.
 • Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social tant en consulta espontània com programada a aquelles famílies o persones amb problemes socials que influeixin directa o indirectament en la salut.
 • Promoció i participació en l’avaluació dels aspectes culturals, socioeconòmics i de risc sociosanitari de la població assignada a l’EAP.
 • Participació en programes de salut.
 • Vetllar perquè l’EAP integri els aspectes relacionats amb la reinserció social en l’atenció a la població.
 
 •  Informació i assessorament sobre els recursos socials.
 • Diagnòstic social i elaboració d’un pla d’intervenció i treball centrat en la persona.
 • Assessorament, contenció i suport en situacions relacionades amb la violència de gènere o agressions; així com derivacions d’urgència als serveis especialitzats i posterior seguiment.
 • Contenció i suport en situacions socials complexes i que requereixen d’adaptació a una nova situació, mirant de promocionar l’autonomia personal i proporcionar eines pròpies.
 • Prescripció d’activitats comunitàries, terapèutiques i educatives.