Cartera de serveis

Tràmits administratius

El personal de la Unitat d’atenció a l’usuari és la primera porta d’entrada del sistema i el seu paper és facilitar la tasca assistencial de l’equip i orientar a les persones usuàries de cara a la millor manera de resoldre la seva demanda. Entre les seves tasques hi destaquen:
 • Informació i documentació sanitàries.
 • Gestió d’agenda de l’equip de professionals assistencials.
 • Gestió de les derivacions de les primeres visites a especialistes.
 • Assignació de professionals de referència de medicina/pediatria i infermeria
 • Canvis de professionals de referència de medicina/pediatria i infermeria.
 • Canvis de Centre d’Atenció Primària.
 • Tramitació/renovació de la targeta sanitària.
 • Lliurament de fulls de confirmació de baixes laborals.
 • Lliurament de còpia de recepta electrònica.
 • Recepció de les reclamacions i suggeriments.
 • Gestió de proves complementàries.
 • Recepció i tramitació del Document de Voluntats Anticipades (DVA).