Cartera de serveis

Procediments terapèutics i tècniques

Es realitzaran pel personal sanitari i inclouen:
 • Sutures, cures i tractament d’úlceres cutànies.
 • Administració injectables.
 • Vacunes segons calendari.
 • Seguiment tractament amb anticoagulants orals amb determinació INR per mitjà de sang capil·lar i coordinació amb especialitzada.
 • Extracció de sang i obtenció d’altres mostres biològiques.
 • Extracció de taps de cera i taponaments nasals.
 • Realització d’electrocardiogrames, oscil·lometria i/o doppler.
 • Realització d’espirometries, pulsioximetries.
 • Prova de la tuberculina.
 • Prova d’embaràs.
 • Tires d’orina.
 • Sondatges vesicals i nasogàstrics.
 • Cures d’estomes digestives, urinaris i traqueals.
 • Immobilitzacions i embenatges.
 • Infiltracions.
 • Aerosolteràpia.
 • Cirurgia menor.
 • Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA).
 • Reanimació cardiopulmonar.
 • Realització d’audiometries.
 • Cribratge de patologia oftalmològica amb fotografia del fons d’ull amb càmera amidriàtica.
 • Índex turmell-braç.
 • Strepto-test.
 • Tires de troponin.
 • Audiometries.
 • Cribratge glaucoma amb tonòmetre d’aire.
 • Cribratge degeneració macular amb reixeta d’Amsler.
 • Crioteràpia lesions cutànies.
 • Strepto-test.
 • Determinació nivells troponina per diagnòstic dany coronari agut.
 • Determinació nivells pro-BNP per diagnòstic descompensació insuficiència cardíaca.
 • Determinació nivells de D-dímer per diagnòstic de trombosi venosa profunda.
 • Ecografia.
 • PCR i test d’antígens ràpid (TAR) per diagnòstic de covid-19.