Cartera de serveis

Podologia

Servei públic
Prevenció del peu diabètic:
Prestacions cobertes pel CatSalut
  • Protocol podològic i assessorament adreçat a pacients diabètics, amb tres visites anuals finançades pel sistema de salut (sota indicació facultativa).