Cartera de serveis

Odontologia

Serveis

Serveis públics bàsics
Prestacions cobertes pel CatSalut
 • Consultes i revisions diagnòstiques de l’estat de la salut bucal.
 • Atenció i tractament sense demora d’urgències bucodentals.
 • Extraccions de peces dentals.
 • Valoració odontològica infantil i actuacions preventives (fluoritzacions tòpiques, segellats de fissures, educació higiènicodietètica).
 • Instruccions sanitàries sobre higiene i dieta: personal i en grup (principalment en grups de risc).
Altres serveis públics
Prestacions cobertes pel CatSalut
 • Extraccions quirúrgiques.
 • Actuació en població pediàtrica de risc.
 • Valoració de lesions bucals.
 • Cirurgia de queixals del seny.
 • Atenció a patologia de l’articulació temporomandibular.
 • Servei ATDOM: atenció bucodental domiciliària per a pacients prèviament valorats pel metge/ssa de família-geriatra que així ho requereixen.
Altres serveis d'odontologia
Prestacions no cobertes pel CatSalut
 • Conservadora.
 • Endodòncia.
 • Periodòncia.
 • Pròtesis.
 • Ortodòncia clàssica infantil i d’adults.
 • Ortodòncia invisible Invisalign.
 • Implants.
 • Estètica dental: emblanquiments, facetes dentals (carillas), reposicionament i reconfiguració de peces dentals…
 • Rehabilitació oral per millorar la funcionalitat des de diverses vessants (posició i contacte de les peces dentals).
 • Fèrules de descàrrega i relaxació pel tractament del bruxisme (serrar les dents).
Inclou per a infants:
 • Instruccions sanitàries en dieta i salut bucodental acompanyades d’ensinistrament d’higiene oral.
 • Aplicació de fluor tòpic segons les necessitats individuals de cada infant.
 • Revisió anual incloent-hi l’exploració radiogràfica quan sigui convenient.
 • Segelladors de fissures o fosses en dents permanents.
 • Obturacions en dents permanents.
 • Tractaments pulpars de les dents permanents amb lesions irreversibles que puguin ser reparades.
 • Exodòncies de dents temporals i permanents.
 • Tartrectomies en dentició permanent quan es detecti càlcul i/o pigmentacions extrínseques incompatibles amb la salut gingival.
 • Tractaments de les incisives i canines permanents en cas de malaltia, malformació o traumatisme.
 • Programa de salut bucodental a les escoles.
Inclou per a adults:
 • Revisions, instruccions d’higiene oral.
 • Proves radiològiques complementàries (ortopantomografia i RX periapicals).
 • Proves de sensibilitat al fred i calor.
 • Exodòncies simples i semiquirúrgiques.
 • Tartrectomies (neteges dentals) en dones embarassades (sota indicació facultativa).