Cartera de serveis

Laboratori

L’extracció de sang i la presa de mostres per a l’anàlisi s’efectuen en el propi centre de 8 a 9:30 hores de dilluns a divendres pel nostre personal d’infermeria, amb la petició feta pel professional sanitari i amb cita prèvia.
Per a pacients amb impossibilitat de desplaçar-se, també es realitzen analítiques a domicili.