Cartera de serveis

Coordinació amb altres serveis sanitaris

De cara a l’optimització de l’atenció rebuda per la població que es visita als nostres centres, es fa imprescindible la coordinació amb altres serveis del territori tant públics com privats. Totes les entitats garantim el tractament confidencial de les dades de les persones usuàries a tots els nivells assistencials.

Els diferents proveïdors de proves complementàries, d’àmplia experiència i trajectòria assistencial al territori, garanteixen l’accessibilitat a les mateixes amb seguiment i control de les llistes d’espera. S’ofereix un alt nivell de qualitat en la seva realització, així com una ràpida entrega dels resultats.

Es mantenen contactes amb l’Hospital de Sant Rafael on estan ubicades les consultes dels especialistes de referència per tal d’agilitzar tots els procediments i una ràpida accessibilitat a les visites. Les reunions amb metges/sses especialistes i responsables dels serveis es realitzen de forma periòdica. Així mateix, la coordinació amb els serveis de salut mental de referència es fa de forma mensual i assegura la continuïtat assistencial i el seguiment de pacients amb trastorn mental greu i la detecció i tractament de la resta de psicopatologia de la infància, adolescència i edat adulta.

Es mantenen col·laboracions amb els serveis hospitalaris de referència per tal de garantir una accessibilitat alta als esmentats serveis, sobretot en els casos en que la gravetat de la patologia detectada exigeixi un ràpid tractament. Així mateix, les treballadores socials es coordinen de forma activa a amb els serveis socials del territori, així com amb els serveis sociosanitaris per tal d’optimitzar la utilització dels recursos existents.

Tot l’equip de professionals del centre s’acredita de forma periòdica en tècniques de reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada i es coordina amb la resta de serveis d’emergència del territori.