Cartera de serveis

Activitats preventives i de promoció de la salut

 • Immunitzacions a tots els grups de població, segons el calendari de vacunacions vigent del CatSalut.
 • Quimioprofilaxi antibiòtica.
 • Informació i assessorament sobre conductes o factors de risc i sobre estils de vida saludables. Activitats d’educació per la salut grupals i en centres educatius.
 • Detecció dels conductes de consum de risc i el seu control (alcoholisme, tabaquisme, drogodependències…)
 • Cribratge i detecció de factors de risc cardiovascular i patologies cròniques: hipertensió arterial, diabetis mellitus, dislipèmia, malaltia pulmonar obstructiva crònica, obesitat, metabolopaties a la infància…
 • Educació sanitària individual i grupal adreçada tant a persones sanes com a pacients amb problemes de salut establerts, fomentant estils de vida saludables (alimentació sana i exercici físic) i la prevenció de riscos per a la salut amb una clara orientació per millorar coneixements, habilitats i l’autocura dels pacients.
 
 • Protocol de seguiment del nen sa.
 • Atenció familiar amb anàlisi del context familiar i detecció de la disfunció familiar.
 • Cribratge de trastorns depressius i altres patologies mentals, així com prevenció del suïcidi.
 • Cribratge de càries i prevenció de malaltia periodontal i càncer bucal.
 • Cribratge per al risc de malalties infecto-contagioses.
 • Detecció i orientació de famílies i individus de risc psicosocial.
 • Promoció de l’autocura i de conductes sexuals sense risc.
 • Detecció de situacions de risc i atenció a la violència de gènere o envers infants o gent gran, en coordinació amb la xarxa assistencial del territori.