Dr. Parra Horra, Lluís

Metge de família – ABS Sant Gervasi des de 2003.

Nº col·legiat 08-32709-2

Medicina familiar

Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns

Planta 3 | Consulta 5

Dr. Parra Horra, Lluís

Metge de família – ABS Sant Gervasi des de 2003.

Nº col·legiat 08-32709-2

Medicina familiar

Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns

Planta 3 | Consulta 5

Formació

 • Especialitat en Medicina de Família i Comunitària en 2003.
 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona en 1997.

Activitat i docència científica​

Recerca
 • Co-investigador en l’assaig clínic “Assaig clínic de fase IV, multicèntric, controlat, aleatoritzat, doble cec en dos grups paral·lels per avaluar l’eficàcia analgèsica i la seguretat de la combinació de tramadol/paracetamol 37,5mg/325 mg envers a la codeïna/paracetamol 30 mg/500 mg pel tractament de pacients amb artrosis crònica de genoll o maluc”. CAP Vallcarca – Sant Gervasi. 2005.
 • Co-investigador en l’assaig clínic “ARRIVE (Aspirin to Reduce Risk of Initial Vascular Events)”. Estudi multicèntric, controlat, aleatoritzat, doble cec en dos grups paral·lels per avaluar l’eficàcia i seguretat de l’ús de l’AAS en dosis baixes (100 mg/d) per prevenir events cardiovasculars en persones amb risc moderat. CAP Vallcarca – Sant Gervasi. 2009-2013.
 • Investigador principal en l’estudi QoLHYPO: Elaboració i validació d’un qüestionari específic de Qualitat de Vida Relacionat amb la Salut en Hipoglucèmies en pacients amb Diabetis mellitus tipus 2. CAP Vallcarca-Sant Gervasi. 2015.
 • Co-investigador de l’estudi THR-1442-C-480. Estudi fase 3, aleatoritzat, doble cec per avaluar els efectes de bexaglifozina en comparació amb glimepirida en subjectes amb diabetis mellitus tipus 2 amb control glucèmic inadequat amb metformina. CAP Vallcarca-Sant Gervasi 2017-2019.
Docència
 • Tutor docent d’estudiants de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 2009.

Grups d'interès

 • Deshabituació del consum de tabac i alcohol.
 • Nefrologia.
 • Urologia.
 • Esports (busseig, escalada, bàsquet).
 • Anglès.