Canvis en l’assignació de professionals sanitaris

Des del 2020 el CAP ha estat experimentant un increment de la quantitat de feina assistencial per cada professional sanitari del centre.

  • Han aparegut noves tasques assistencials
  • S’han registrat noves persones usuàries
  • Ens hem trobat amb un augment significatiu de la demanda d’atenció sanitària
  • Neix la necessitat de cobrir noves demandes, com la realització de proves de diagnòstic de la Covid-19, la cobertura de la vacunació de la mateixa, i les gestions derivades d’aquestes, entre d’altres.

Des de la Direcció del centre s’ha fet un esforç important per incorporar nous professionals i mantenir la qualitat assistencial. Aquests nous professionals, entre els que s’inclouen quatre incorporacions a l’equip de medicina, es consoliden en aquesta fase de represa de l’activitat i és per aquest motiu que alguns usuaris i usuàries han vist modificat el seu equip assistencial.

Per a aquelles persones que no estiguin conformes amb el canvi, tenen a disposició una sol·licitud de canvi de professional sanitari, que es pot obtenir a la mateixa web o al taulell del centre.
Totes les sol·licituds seran recollides i tingudes en compte, però des del centre demanem un temps de demora de 12 mesos amb els nous professionals i/o un parell de visites amb els mateixos, ja que confiem que s’ajustin a les expectatives dels usuaris i usuàries.