FerSalut #110 març – abril 2022

Veure FerSalut complet

Monogràfic Cuidem la salut mental, millorem el benestar emocional. 
Desenvolupament emocional del nadó: l’autoestima com a objectiu
L’art, un bon aliat per a la salut
Nou rol al CAP: referent de benestar emocional i salut comunitària
Suïcidi, una realitat evitable
Contingut exclusiu d’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
Referent de benestar emocional comunitari a l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi Natxo Cabildo i Laura Jolis, RBECs del CAP Vallcarca-Sant Gervasi