Fer Salut #107 setembre – octubre 2021

Veure FerSalut complet

Escoles obertes, escoles segures 
Àcid úric elevat? Dieta restringida en purinesAlba Redón Lago, Dietista-Nutricionista EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes
Sostenibilitat alimentària i salut. Com hi puc contribuir? Alba Redón Lago, Dietista-Nutricionista EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes 
Eutanàsia: el dret a decidir com volem morir, Sra. Núria Terribas, jurista especialitzada en bioètica i directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas
Continguts exclusius d’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
            La violència de gènere sí que ens importa Laia Vargas, Treballadora social Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
            Els tallers al CAP en pausa, però la comunitària no paraMercè Aguilar Antón, Comunicació i RSC Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.