Assistència sanitària als desplaçaments

En marxar temporalment del lloc de residència habitual, com per exemple de vacances, què s’ha de tenir en compte per accedir a l’assistència sanitària durant el viatge?

  • Desplaçaments dins de Catalunya

Per tal de rebre assistència a un centre de la xarxa sanitària pública catalana d’un altre municipi en condició de desplaçat temporal, cal acreditar-se amb la targeta sanitària individual.

 

  • Desplaçaments a la resta de l’Estat espanyol

Per rebre assistència sanitària a qualsevol centre de la xarxa sanitària pública espanyola cal presentar la targeta sanitària individual. La persona desplaçada ha de constar d’alta en el Sistema Nacional de Salut.

 

  • Desplaçaments per Europa

Consulteu l’apartat dedicat a la Targeta Sanitària Europea.

 

  • Desplaçaments fora d’Europa

Per desplaçaments fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, cal informar-se si aquest país té un conveni bilateral amb l’Estat espanyol que inclogui el dret l’atenció sanitària pública. Actualment, l’Estat espanyol té establert convenis bilaterals d’assistència sanitària amb Andorra, Xile i Brasil.

En els països amb què no s’ha establert cap conveni, qualsevol forma d’assistència sanitària anirà, inicialment, a càrrec del pacient.

 

Més informació al web de la Generalitat i a aquest vídeo del Canal Salut: