Avís legal

La present informació i avís (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització del web Atenció Primària Vallcarca – Sant Gervasi.

EBA Vallcarca S.L.P. com a responsable del web informa que té el seu domicili social a l’Av. Vallcarca 169-205 08023 de Barcelona; amb CIF número B63033716 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

L’ús del web atribueix la condició d’usuari del web (d’ara endavant, “l’usuari”) i implica l’acceptació plena de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per EBA Vallcarca S.L.P. en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al web. EBA Vallcarca S.L.P. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del web, així com les condicions requerides per a la seva utilització, quan sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut del present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.
Els esmentats continguts hauran de ser utilitzats de forma correcta i lícita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar els esmentats continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran fer-se servir els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Aquest web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals EBA Vallcarca S.L.P. no té cap control, no assumint cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o s’ofereixi.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquest web, o a d’altres pertanyents a tercers els links dels quals podrà trobar dins d’aquest web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic i s’abstindrà d’utilitzar el web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits al present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.


EBA Vallcarca S.L.P. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 de 13 de desembre, li comuniquem que la finalitat d’aquest lloc web no és la recollida de dades dels usuaris. No obstant això, es procedeix a la recollida de dades personals mitjançant formularis per prestar determinats serveis com contactar, respondre a una consulta o tramesa de documentació. Li informem així mateix que l’usuari pot en qualsevol moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb relació a les seves dades personals si fos el cas o bé realitzant un escrit a tal efecte i remetent-lo a contactar@aprimariavsg.com o a l’adreça postal de la nostra entitat.