Missió, visió i valors

L’EBA Vallcarca és una institució sanitària amb uns objectius clars assistencials d’atenció a les necessitats de salut dels seus usuaris, a nivell individual, familiar i comunitari, integrant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, la curació i la rehabilitació.

L’EBA Vallcarca pretén ser una organització dinàmica, eficient i integrada en la comunitat a la qual atén.

Ser un centre d’atenció primària àgil i resolutiu, organitzat al voltant dels llocs professionals de salut.

Ser un grup sanitari que ofereix una amplia cartera de serveis d’atenció primària, amb unes prestacions i instal·lacions d’alta qualitat. Un centre dinàmic que participa activament en la integració territorial dels recursos sanitaris catalans.

Els valors de l’EBA Vallcarca són els principals impulsors que inspiren les conductes dels professionals de l’organització:

  • Respecte: Tractem a les persones, tant als usuaris com als professionals, com éssers integrals, sent tolerants amb la diversitat personal, cultural i social.
  • Professionalitat: Posem al servei dels nostres usuaris els coneixements i l’experiència d’una manera rigorosa, creient en el que es fa i mantenint i millorant aquest coneixement, per a poder oferir una atenció de qualitat.
  • Innovació: Som un equip de professionals que treballen en equip, col•laborant tant entre els diferents professionals del centre, com amb d’altres organismes.