Mònica Puig Casanovas

Infermera – ABS Vallcarca

Nº col·legiada 08-062129

Medicina familiar

Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns

Planta 2 | Consulta 2

Mònica Puig Casanovas

Infermera – ABS Vallcarca

Nº col·legiada 08-062129

Medicina familiar

Dilluns i dimecres (matí)
Dimarts i dijous (tarda)
Divendres alterns

Planta 2 | Consulta 2

Formació

  • Màster en Cures infermeres en l’Atenció Primària (CADI-II) per la Universitat Autònoma de Barceloba, cursant des de 2018.
  • Màster en Integració en cures i resolució de problemes clínics en infermeria per la Universidad de Alcalá en 2018.
  • Graduada en Infermeria per la Universitat de Barcelona en 2016.

Activitat i docència científica​

Docència Universitaria
  • Professora de pràctiques del Màster professional del malalt crític i emergències de la Universitat de Barcelona-Hospital Clínic i Provincial de Barcelona en 2018.

Publicacions científiques

  • Revisora científica de “Manual de valoración de la salud en enfermería” de Janet R. Weber. 2018.
  • Revisora científica d’”Enfermería medicoquirúrgica” de Brunner i Suddarth. 2018.

Grups d'interès

  • Atenció a la salut sexual i reproductiva en l’adolescència.
  • Guiar grups educatius en salut comunitària.