José Pérez Gañán

Infermer pediàtric – ABS Vallcarca / Sant Gervasi des de 2003.

Coordinador del servei de Pediatria.

Nº col·legiat 08-35265-2

Medicina familiar
Formació
 • Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris (GESAPH) per la Universitat de Barcelona en 2017.
 • Infermer Especialista en Infermeria Pediàtrica pel Ministeri d’Educació en 2016.
 • Màster en Infermeria en Atenció Primària per la Universitat de Barcelona en 2014.
 • Postgrau d’Infermeria en Atenció Primària (CADI II) per la Universitat de Barcelona en 2010.
 • Màster en Infermeria escolar per la Universitat de Barcelona en 2009.
 • Postgrau en Infermeria en Atenció Primària (CADI) per la Universitat de Barcelona en 2005.
 • Postgrau en Infermeria Pediàtrica en Atenció Primària per la Universitat Blanquerna –
  Ramon Llull en 2004.
 • Postgrau en Infermeria Quirúrgica per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2001.
 • Postgrau d’Infermeria en Emergències i Cures Intensives: atenció integral d’infermeria a l’adult per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2001.
 • Diplomat en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona en 1996.
Activitat i docència científica

Recerca

 • Col·laboració en assaig clínic RJ-NBC01 fase III per avaluar l’eficàcia i seguretat de l’aplicació tòpica de gel de mupirocina, front a producte de referència.
 • Col·laboració en assaig clínic aleatoritzat per avaluar l’eficàcia d’un programa integral de prevenció secundària de les malalties cardiovasculars en atenció primària: estudi PREseAP.

Docència

 • Col·laboració docent com a professor i tutor al grau d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Blanquerna – Ramon Llull 2006 – 2018.
 • Col·laboració docent amb d’altres escoles Universitàries Hospital Sant Joan de Déu i Creu Roja de Terrassa entre 1998 i 2001.

Grups d'interès

 • Cirurgia.
 • Vacunació.
 • Embenats.
 • Vida saludable.
 • Alimentació.
 • Pediatria.
 • Escoles.
 • Adolescència.
 • Cuinar
 • Triatló
 • Ciclisme
 • Viatjar pel món sense rumb
 • Riure.