Tràmits administratius

Targeta sanitària

La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i acredita les persones com a assegurades del CatSalut. Permet accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic i també s’ha de presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel CatSalut. És important portar-la en els desplaçaments fora del lloc de residència habitual.

La targeta és personal i intransferible i l’ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat.

Si heu perdut la TSI, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, podeu sol·licitar-ne la reedició a través del vostre centre d’atenció primària CAP.

Sol·licitud de primera targeta sanitàri per menors de 16 anys
Online

Les persones residents a Catalunya poden sol·licitar la primera targeta sanitària individual (TSI) sense desplaçar-se al centre d’atenció primària (CAP), però és necessari complir amb el requisit bàsic d’estar empadronat en un municipi de Catalunya per a poder rebre la TSI física definitiva.

Abans d’accedir a Sol·licitar la TSI, ha de tramitar l’alta com a beneficiari en l’INSS. Quan rebi la resposta de l’INSS amb la finalització del tràmit podrà accedir a Sol·licitar la TSI

Rebrà per correu electrònic un resguard provisional, que li permetrà l’accés als centres i serveis del sistema sanitari públic fins que rebi la targeta física al seu domicili.

Presencial

En el cas dels menors d’edat cal aportar:

  • Llibre de família.
  • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS) com a beneficiari.
  • Certificat d’empadronament municipal, amb data d’expedició no superior a 3 mesos.
  • DNI o NIE de la persona titular del NASS.

Es recomana portar els documents originals i una fotocòpia dels mateixos. 

Per a la resta de situacions administratives especials, consulteu a la unitat d’atenció al usuari del vostre centre.

Per a més informació, podeu consultar el web del CatSalut.

Supòsits generals de tramitació de la TSI
Online

Las personas residentes en Cataluña pueden solicitar la primera tarjeta sanitaria individual (TSI) sin necesidad que desplazarse al centro de atención primaria (CAP) a través de la página del CatSalut.

Presencial

Desde el centro también gestionamos la solicitud de la primera tarjeta sanitaria individual. Para poder realizar los trámites necesarios, es necesario aportar la siguiente documentación:

  • Documento de afiliación a la Seguridad Social (NASS) (se puede solicitar en la sede electrónica de la Seguridad Social).
  • DNI, NIE, o P. Trebajo.
  • Certificado de empadronamiento municipal, con fecha de expedición no superior a 3 meses (se puede solicitar en la oficina virtual de trámites del Ayuntamiento de
    Barcelona).
Targeta sanitària individual

Des del 16 de setembre de 2020, les noves edicions de la TSI i les reedicions per pèrdua, deteriorament o robatori tenen un disseny nou. Aquesta modificació només afecta a la imatge, les dades no han patit cap canvi, pel que el model anterior segueix vigent.