Tràmits administratius

Targeta sanitària

La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i acredita les persones com a assegurades del CatSalut. Permet accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic i també s’ha de presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel CatSalut. És important portar-la en els desplaçaments fora del lloc de residència habitual.

La targeta és personal i intransferible i l’ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat.
Si heu perdut la TSI, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, podeu sol·licitar-ne la reedició a través del vostre centre d’atenció primària CAP.

Supòsits generals de tramitació de la TSI

Documentació que cal aportar:

  • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS) (el podeu sol·licitar al web Tu Seguridad Social).
  • DNI, NIE, o P. Treball
  • Certificat d’empadronament municipal, amb data d’expedició no superior a 3 mesos (el podeu sol·licitar a l’oficina virtual de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona)

En el cas dels menors d’edat cal aportar:

  • Llibre de família
  • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS) com a beneficiari
  • Certificat d’empadronament municipal, amb data d’expedició no superior a 3 mesos
  • DNI o NIE de la persona titular del NASS

Es recomana portar els documents originals i una fotocòpia dels mateixos. 

Per a la resta de situacions administratives especials, consulteu a la unitat d’atenció al usuari del vostre centre.

Per a més informació, podeu consultar el web del CatSalut.

Targeta sanitària individual

Des del 16 de setembre de 2020, les noves edicions de la TSI i les reedicions per pèrdua, deteriorament o robatori tenen un disseny nou. Aquesta modificació només afecta a la imatge, les dades no han patit cap canvi, pel que el model anterior segueix vigent.

Tramitació online de la primera TSI

Les persones residents a Catalunya poden demanar la primera TSI sense haver de desplaçar-se al centre d’atenció primària. Podeu consultar els requisits i accedir al formulari al web del CatSalut.