Tràmits administratius

Política de privacitat

La present política de privacitat descriu com l’EBA Vallcarca recull, processa i fa servir la informació personal dels seus clients o usuaris, sempre tenint en compte el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, essent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD).

Política de privacitat

Exercici de drets

Detallem els procediments d’exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a les vostres dades que siguin tractades per Atenció Primària Vallcarca – Sant Gervasi.

Accés

Rectificació

Supressió

Limitació

Portabilitat

Oposició

Delegat de Protecció de Dades

Per qualsevol dubte, podeu consultar amb el nostre responsable de protecció de dades i la nostra delegat de protecció de dades, al correu electrònic protecciodades@ebavallcarca.cat

Comunicacions

Per consultar informació sobre les novetats que implica per a les nostres comunicacions el Reglament General de Protecció de Dades  (UE 2016/679)  en ple vigor des del 25 de maig de 2018, podeu consultar aquesta notícia.

Degut aquesta nova normativa, per tal de continuar rebent les nostres comunicacions, d’acord amb el principi de transparència i informació als interessats per a tractaments vinculats amb la relació establerta, demanem als nostres pacients que ens reiterin el seu consentiment exprés i positiu, pel tractament de les seves dades. 

O bé mitjançant aquesta versió que podeu lliurar a la Unitat d’Atenció a l’Usuari del CAP:

Reiteració del consentiment pel tractament de dades (adults)

Reiteració del consentiment pel tractament de dades (menors)​

Fotografies

Les persones usuàries del nostre CAP que apareixen a les fotografies publicades al nostre web, han donat el seu consentiment per escrit a la nostra entitat per fer-ne aquest ús.