Tràmits administratius

Comunicats de conformació de baixa

Els comunicats de confirmació d’incapacitat temporal (IT) són els documents que garanteixen la continuïtat setmanal de la baixa.

El metge/ssa ha d’estimar la durada de la baixa, tenint en compte el lloc de treball de la persona, així com l’edat, el diagnòstic i les limitacions de les capacitats funcionals. Durant la baixa, els vostres professionals de referència realitzaran el seguiment clínic tant de forma presencial com telefònica. 

D’aquesta manera es pot valorar l’estat de salut de la persona, i si està en condicions de fer la seva feina habitual.

Cal tenir en compte:
  • Per sol·licitar la baixa és necessari que demani atenció amb el seu professional de medicina de família de referència.
  • El document acreditatiu de baixa indica la data de la seguent revisió. En principi el seu metge/ssa de família contactarà periòdicament amb vostè per fer el seguiment i generar els comunicats de confirmació oportuns. Dit això, la responsabilitat ultima de garantir que els seguiments es portin a terme és de la persona usuària.
  • Els documents acreditatius de baixa s’enviaran per mitjà de La Meva Salut. Els podreu trobar a l’apartat Documents.
  • El termini per a presentar el document de baixa mèdica a l’empresa és d’un màxim de tres dies.
  • El termini per a lliurar el comunicat d’alta a l’empresa és de com a màxim 24 hores després de ser emès.