Tràmits administratius

Canvi de professional sanitari

El canvi de professional sanitari és un tràmit administratiu, que permet a les persones usuàries canviar de facultatius. Es realitza simultàniament el canvi de professional de medicina defamília i el de la resta de professionals sanitaris associats a la seva unitat básica assistencial, ja que estan correlacionats.

En condicions normals, el canvi té una durada d’un any, a partir del moment en el que es fa efectiva l’assignació.

Si vostè vol un metge/ssa diferent a l’assignat, pot sol·licitar-ho per escrit i la direcció del centre ho valorarà en funció de la càrrega assistencial de cada facultatiu. 

En cas de qualsevol dubte o comentari, es pot dirigir a la unitat d’atenció a l’usuari.