Tràmits administratius

Canvi de centre

Qualsevol persona empadronada a Catalunya pot fer un canvi de centre d’Atenció Primària (CAP) dins de la comunitat autónoma.

Com sol·licitar-ho?

Es tracta d’un tràmit individual, per tal de demanar un canvi de CAP cal omplir una sol·licitud que es pot trobar als taulells d’administració del centre i descarregar i presentar. 

Condicions del canvi de centre
  • En canviar de CAP també es canvien els especialistes. Tots el serveis dependran del nou CAP.
  • L’atenció domiciliària és tasca del CAP de la zona de residència de la persona sol·licitant, pel que si el CAP al qual es vol canviar es troba fora d’aquesta zona, no podrà oferir aquest servei (els professionals sanitaris no li podran fer visites al domicili).
  • Els serveis d’atenció social i de rehabilitació també seran tasca del CAP de la zona de residència de la persona sol·licitant.
  • NO es pot visitar a dos centres d’atenció primària diferents.
  • Fins passat un any no es pot sol·licitar un nou canvi de centre (excepte per trasllat de domicili).
  • NO es pot fer un canvi de CAP, si es demana per un/a metge/ssa que tingui el contingent tancat.
  • En cas dels menors de setze anys o de les persones incapacitades legalment, són els representants legals els qui han de tramitar el canvi.
  • No poden realitzar aquests tràmits les persones afiliades a MUFACE, MUGEJU o ISFAS que tenen cobertura privada.