comunitaria

Degut a l’epidèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, les activitats grupals i comunitàries resten anul·lades.

Degut a l’epidèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, les activitats grupals i comunitàries resten anul·lades.