Comunicats de confirmació de baixa

Els comunicats de confirmació d’incapacitat temporal (IT) són els documents que garanteixen la continuïtat setmanal de la baixa.

La legislació, en vigor des del dia 1 de desembre de 2015, va modificar la gestió de les baixes mèdiques. El metge/ssa ha d’estimar la durada de la baixa, tenint en compte el lloc de treball de la persona, així com l’edat, el diagnòstic i les limitacions de les capacitats funcionals. Durant el seguiment de la baixa, la visita mèdica és obligatòria. D’aquesta manera es pot valorar l’estat de salut de la persona, i si està en condicions per fer la seva feina habitual.

Cal tenir en compte:

No és possible demanar comunicats de baixa, ni comunicats de confirmació mitjançant plataformes online com La Meva Salut o Canal Pacient. Per sol·licitar la baixa és necessari que demani visita amb el seu professional de medicina de família de referència.

El seu metge/ssa l’anirà citant periòdicament per fer el seguiment presencial i generar els comunicats de confirmació oportuns.

 

Comunicats de confirmació de baixa