Immunització i vacunes. CAP Vallcarca - Sant Gervasi

Vacuna de la tos ferina als 6 anys (dTpa)

La reducció de dosis disponibles només afecta la vacuna de recordatori als 6 anys, l’endarreriment de la qual no suposa un risc per a una persona prèviament protegida

 

El Departament de Salut informa que, malgrat des de maig de 2015 existeix una reducció de les dosis disponibles de vacunes que contenen el component de la tos ferina, aquesta solament afecta a Catalunya a les vacunes utilitzades com a recordatori als 6 anys i no a les corresponents a la primovacunació.

Per protegir enfront la tos ferina la primovacunació es fa mitjançant la vacuna hexavalent -que conté aquest i altres antígens- als 2, 4 i 6 mesos. Posteriorment es fa un reforç als 18 mesos mitjançant la vacuna pentavalent, i després es dona un altra dosi de reforç als 6 anys. També es vacuna a les dones embarassades, principalment per protegir als nadons abans que tinguin l’edat de rebre les primeres dosi de vacunes.

Actualment, hi ha dificultats de subministrament a nivell global que afecten les vacunes que contenen antígens contra la tos ferina, especialment les que s’utilitzen per reforç. Aquesta situació afecta als dos laboratoris que comercialitzen aquestes vacunes a l’Estat i no està previst que es resolgui a curt termini.

En resposta a aquestes dificultats de subministrament, a Catalunya, amb el suport del Consell Assessor en Vacunacions, es va acordar adaptar temporalment les recomanacions i el calendari de vacunacions amb l’estratègia següent:

  1. Mantenir la primovacunació als 2, 4 i 6 mesos d’edat amb la vacuna hexavalent.
  2. Mantenir el reforç als 18 mesos. En cas de manca de disponibilitat de la vacuna pentavalent, administrar la vacuna hexavalent.
  3. Endarrerir la vacunació amb diftèria-tètanus–tos ferina (dTpa) dels 6 anys mentre hi hagi dificultats de subministrament per preservar les dosis disponibles per vacunar a les dones embarassades.
  4. Mantenir la vacunació de les dones embarassades preferiblement entre la setmana 27 i 36 de gestació

Així, l’endarreriment durant uns mesos de la dosi de la vacuna contra la dTpa que s’administra als 6 anys –i que és la cinquena que rep un infant enfront aquestes malalties- no suposa un risc per una persona prèviament protegida. A més, es disposa de suficients dosis per a les indicacions prioritzades.

La vacunació de les dones embarassades
La vacunació de la dona embarassada és la millor estratègia per protegir el nadó en els primers mesos de vida, quan és més vulnerable. Al gener de 2014 Catalunya va incorporar la vacunació contra la tos ferina per a les dones embarassades entre les 27 i les 36 setmanes de gestació.

Aquesta actuació, capdavantera a l’Estat, ha estat després seguida per d’altres comunitats. Com a totes les vacunacions incloses a les recomanacions oficials, la vacunació és voluntària i la dona embarassada pot accedir de forma totalment gratuïta al seu centre vacunal.

 

Si teniu cap dubte sobre la vacunació infantil, podeu consultar amb el vostre professional de pediatria de referència.

Author Info

AprimariaVSG