TSI Cuida'm

TSI Cuida’m, una targeta per un tracte més personalitzat i adequat

Hi ha persones que degut a les patologies que pateixen, necessiten una atenció diferenciada. La targeta sanitària individual (TSI) Cuida’m permet que siguin identificades pels professionals sanitaris des del mateix accés als centres de salut.

 

Qui la tramita i qui se’n pot beneficiar?

Els professionals mèdics són els responsables de tramitar-la bé a iniciativa pròpia o bé a petició del pacient o del seu entorn.

Aquesta targeta s’ofereix a persones amb diagnòstics com demència, discapacitat intel·lectual, autisme o certes malalties o danys que comporten un trastorn de la conducta.

 

Objectius de la TSI Cuida’m

Els usuaris d’aquesta targeta són persones amb una alta fragilitat relacional, pel que reconèixer-les des del primer moment permet oferir un tracte adaptat al seu diagnòstic. Això es materialitza en accions destinades a millorar la comunicació entre professionals mèdics i pacients, facilitar l’acompanyament, adaptar l’espai i el temps de les consultes.

Totes aquestes mesures estan dirigides a adaptar els recursos existents. La TSI Cuida’m no comporta cap modificació en el dret a l’atenció ni al nivell de cobertura i no atorga als seus beneficiaris cap tipus de dret addicional.

 

Més informació: CatSalut i díptic Cuida’m.

Author Info

AprimariaVSG