Monica Puig

Mònica Puig Casanovas

Infermera - ABS Vallcarca

Formació

  • Màster en Cures infermeres en l’Atenció Primària (CADI-II) per la Universitat Autònoma de Barceloba, cursant des de 2018.
  • Màster en Integració en cures i resolució de problemes clínics en infermeria per la Universidad de Alcalá en 2018.
  • Graduada en Infermeria per la Universitat de Barcelona en 2016.

Activitat docent i científica

Docència universitària

  • Professora de pràctiques del Màster professional del malalt crític i emergències de la Universitat de Barcelona-Hospital Clínic i Provincial de Barcelona en 2018.

Publicacions Cientifiques

  • Revisora científica de “Manual de valoración de la salud en enfermería” de Janet R. Weber. 2018.
  • Revisora científica d'”Enfermería medicoquirúrgica” de Brunner i Suddarth. 2018.


Àrees d'Interès