Mireia Artola

Mireia Artola Ramón

Infermera - ABS Vallcarca des de 2010

Formació

  • Infermera Especialista en Infermeria Pediàtrica pel Ministeri d’Educació en 2016.
  • Postgrau CADI II per la Universitat de Barcelona en 2013.
  • Postgrau d’Infermeria en Atenció Primària (CADI) per la Universitat de Barcelona en 2012.
  • Màster en Infermeria Escolar per la Universitat de Barcelona en 2010.
  • Postgrau d’Infermeria Ginecològica, Quirúrgica i Oncològica per la Universitat Ramon Llull en 2009.
  • Postgrau de Perfeccionament en Infermeria Infantil per la Universitat de Barcelona en 2004.
  • Diplomatura en Infermeria per la Universitat de Barcelona en 2003.

Activitat docent i científica

Docència

  • Tutora del pla d’acció tutorial de alumnes del grau en Infermeria de la Universitat de Barcelona. 2010 – 2013.