Maria Garro

Maria Garro Giménez

Infermera - ABS Sant Gervasi des de 2007.
Infermera coordinadora d’assaigs clínics, infermera responsable de sistemes de qualitat, referent de formació, de salut mental i de promoció d’exercici físic.

Formació

 • Màster Oficial en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2017.
 • Màster en Recerca i Innovació per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2014.
 • Màster en Infermeria Escolar per la Universitat de Barcelona en 2011.
 • Màster en Infermeria Oncològica per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2010.
 • Màster en Cures d’Infermeria en la infància i adolescència per la Universitat de Barcelona en 2009.
 • Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2007.

Activitat docent i científica

Recerca

 • Membre del grup de Recerca de AiFiCC des de 2018.
 • Investigadora col·laboradora a l’estudi de diabetis CV 181-369. Lab.ICON. 2016.
 • Investigadora col·laboradora a l’estudi diabetis 1275.10. Lab. Boehringer Ingelheim. 2013.
 • Investigadora col·laboradora a l’estudi AMPHORE. Laboratori GSK. 2011-2013.
 • Investigadora col·laboradora a l’estudi “Detecció de violència contra la dona en la parella en l’àmbit sanitari de la ciutat de Barcelona” Consorci Sanitari de Barcelona.
 • Investigadora col·laboradora a l’estudi DOFA – Detección Arritmia Cardíaca. Agencia de Salud de Andalucía. 2012.

Docència universitària

 • Professora col·laboradora al Campus Docent Sant Joan de Déu (UB). 2014 – actualitat.
 • Professora de pràctiques de grau en Infermeria de la Universitat Blanquerna – Ramon Llull 2011 – 2016.


Àrees d'Interès